GS1 DataBar - nowa rodzina kodów kreskowych

GS1 DataBar(poprzednio znane jako RSS) - to rodzina kodów kreskowych wprowadzana przez organizację GS1. Pojawią się w punktach sprzedaży detalicznej od początku roku 2010 . Za ich pomocą będzie kodowany 13-cyfrowy numer GTIN lub 12-cyfrowy (numer amerykański).

Wynika z tego konieczność przygotowania sieci handlowych i sklepów detalicznych do poprawnego odczytu kodów DataBar, gdyż producenci będą mogli stosować nowe kody na swoich produktach. Kody kreskowe GS1 DataBar zapewne nie zastąpią kodów EAN/UPC, gdyż decyzja pozostanie w gestii właściciela marki (strony odpowiedzialnej za określenie projektu opakowania); należy przypuszczać, że obie symboliki będą występować równolegle.

GS1 DataBar pomoże rozwiązać problemy związane z oznaczaniem liniowymi kodami kreskowymi zgłaszane przez użytkowników. Pozwoli na znakowanie:
  • bardzo małych obiektów (np. podzespoły elektroniczne, strzykawki, fiolki, blistry z tabletkami lekarstw),
  • jednostek handlowych o zmiennej ilości, wymagających pełnej identyfikacji produktu (np. mięso, drób, ryby),
  • pojedynczych produktów rolnych (np. owoce, warzywa).

Ponieważ kody GS1 DataBar mogą zawierać więcej danych na tej samej powierzchni lub tą samą liczbę danych na mniejszej powierzchni niż obecnie stosowane kody kreskowe EAN/UPC, znajdą zastosowanie w identyfikacji przedmiotów, których dotychczas nie można oznaczyć istniejącymi liniowymi kodami kreskowymi ze względu na zbyt małą ilość miejsca na opakowaniu. Będą służyć do produktów trudnych do oznakowania, takich jak świeża żywność, gdyż mogą zawierać Identyfikatory Zastosowania GS1 takie jak numer serii, numer partii i data ważności.Stworzono trzy podstawowe rodzaje symboliki GS1 DataBar:
  1. GS1 DataBar-14
  2. Ograniczony GS1 DataBar
  3. Rozszerzony GS1 DataBar

DataBar-14 koduje ciąg danych Identyfikatora Zastosowania 01 w symbolu liniowym, który może być skanowany wielokierunkowo. W samym kodzie jest zakodowany tylko GTIN-14, a IZ 01 znajduje się tylko w czytelnym wzrokowo opisie zawartości kodu znajdującym się pod kodem, nie jest on natomiast zakodowany w kreskach kodu. Skrócony DataBar-14 ma obniżoną wysokość kresek kodu i stosuje się go tam, gdzie standardowy DataBar-14 byłby zbyt wysoki. Inną odmianą symboliki DataBar-14 jest Spiętrzony DataBar-14. W tym przypadku symbol DataBar-14 został spiętrzony w dwóch rzędach i stosuje się go tam, gdzie normalny DataBar-14 byłby zbyt szeroki.

Ograniczony DataBar koduje ciąg danych Identyfikatora Zastosowania 01 w symbolu liniowym i jest stosowany na małych obiektach, które nie będą identyfikowane w środowisku skanowania wielokierunkowego. W przypadku Ograniczonego DataBar jako cyfra wskaźnikowa w GTIN-14 może wystąpić tylko 0 lub 1.

Rozszerzony DataBar koduje ciąg danych Identyfikatora Zastosowania 01 produktu oraz dodatkowe Ciągi Elementów IZ, takie jak waga i data "najlepiej spożyć przed". Rozszerzony DataBar może być również drukowany w wielu rzędach jako symbol spiętrzony.W celu znalezienia szczegółowych informacji , polecamy skorzystanie ze strony ILiM - GS1 Polska, instytucji upoważnionej do nadawania im uprawnień do stosowania standardów GS1
© 2010-2018 Altarex. All Rights Reserved
Projekt & cms: www.zstudio.pl