Jakie są rodzaje kodów?

Podział według wymiarowości kodu

 • jednowymiarowe (liniowe, 1D) - informacje zapisane są w jednej linii (najczęściej w postaci kresek)
 • dwuwymiarowe piętrowe - rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegające na istnieniu kilku linii kodu jedna pod drugą
 • dwuwymiarowe matrycowe - informacja zapisana jest na określonej powierzchni, z tym, że do zapisu nie wykorzystuje się kresek, lecz inne oznaczenia
 • kody złożone - występują w nich zarówno elementy kodów jednowymiarowych, jak i dwuwymiarowych
 • kody trójwymiarowe - zazwyczaj są to wytłaczane dowolne kody jednowymiarowe. Różnica polega na tym, iż w zapisie/odczycie zamiast różnic w kolorach wykorzystuje się różnice w wysokości

Podział według szerokości kresek

 • kody o jednej szerokości kresek - kodowanie polega na występowaniu, bądź nie kreski w określonym miejscu
 • kody o dwóch szerokościach kresek
 • kody o wielu szerokościach kresek (modularne)

Podział według rodzaju kodowanych symboli

 • numeryczne - kodowane są jedynie cyfry w systemie dziesiętnym
 • alfanumeryczne - kodowane są cyfry i pozostałe znaki kodu ASCII, czasem również znaki występujące w niektórych alfabetach

Podział według ciągłości kodu (nie dotyczy kodów matrycowych)

 • kody ciągłe - nie występują w nich przerwy między kodowanymi znakami
 • kody dyskretne - występują przerwy między kodowanymi znakami

Podział według ilości kodowanych znaków

 • kody o ściśle określonej ilości kodowanych znaków (o stałej długości)
 • kody o różnej ilości kodowanych znaków (o zmiennej długości)

Podział według przyjętej metody weryfikacji odczytanych danych

 • kody samosprawdzalne (np. wszystkie kody typu m z n) - pewne procedury sprawdzania błędów są zaimplementowane w budowie kodu
 • kody ze znakiem kontrolnym (np. z cyfrą kontrolną)
 • kody samosprawdzalne z dodatkowym znakiem kontrolnym
© 2010-2018 Altarex. All Rights Reserved
Projekt & cms: www.zstudio.pl