SmartKolektor

SmartKolektor

Oprogramowanie do obsługi magazynu i inwentaryzacji - SmartKolektor

Program SmartKolektor pozwala na automatyzację obsługi magazynu i inwentaryzacji środków trwałych za pomocą kolektora. Jest to oprogramowanie umożliwiające optymalne wykorzystanie systemów magazynowych oraz księgowych. Dzięki wykorzystaniu technologii kodów kreskowych SmartKolektor pozwala wzbogacić funkcjonalności wdrożonych już aplikacji o odczyt danych za pomocą przenośnych kolektorów.

czytaj dalej wyślij do nas zapytanie

Do realizowanych zadań należą:

 • inwentaryzacja środków trwałych,
 • inwentaryzacja magazynu,
 • kompletacja towaru,
 • przyjęcie do magazynu,
 • wydanie z magazynu.

Program współpracuje z systemami: Sage Symfonia Premium*, InsertGT, CDN Optima.

*Program Sage Symfonia Premium nie oferuje bezpośredniego połączenia do bazy danych. W związku z tym wszelka wymiana danych z tym programem odbywa się na zasadzie importu i eksportu.

Funkcje i sposób działania SmartKolektor:

Interfejs użytkownika składa się z jednego okna zawierającego, w zależności od wybranej opcji, listę środków trwałych lub towarów magazynowych.

Aplikacja instalowana na PC realizuje następujące funkcje:

 • import danych bezpośrednio z baz danych (InsertGT i CDN Optima),
 • import danych oparty o pliki importu (Sage Symfonia),
 • wybór obsługiwanego magazynu,
 • wybór przetwarzanego dokumentu,
 • filtracja czasowa dokumentów,
 • drukowanie kodów kreskowych dla środków trwałych,
 • drukowanie arkuszy spisów z natury,
 • drukowanie wykazu niedoborów.

Aplikacja na kolektor danych:

SmartKolektorMobile jest aplikacją instalowaną na kolektorze w celu umożliwienia wymiany danych między programem głównym a kolektorem oraz skanowania kodów kreskowych. Interfejs użytkownika składa się z 4 przycisków (Ustawienia, Pobierz dane, Wyślij dane i Zakończ) oraz okna z listą przetwarzanych zasobów.

Konfiguracja programu jest bardzo prosta i ogranicza się do podania adresu IP komputera, na którym zainstalowana jest aplikacja SmartKolektor.

Poza wsparciem dla obsługi zdefiniowanych w programie procesów, program pozwala na wejście w tryb informacyjny, który umożliwia identyfikację przedmiotów za pomocą czytnika kodów. Aby wejść w tryb informacyjny, program musi działać w trybie inwentaryzacji magazynu (należy pobrać dane o asortymencie z programu głównego). W trybie informacyjnym, po zeskanowaniu kodu, na ekranie pojawi się nazwa zasobu i jego ilość w magazynie.

Na wypadek niemożliwości odczytania kodu czytnikiem (np. ze względu na jego zniszczenie) przewidziana została funkcja ręcznego wprowadzania kodów kreskowych. Możliwe jest wywołanie okna, w którym można wprowadzić kod kreskowy.

Po zatwierdzeniu kodu program będzie się zachowywał tak, jakby wpisany kod był zeskanowany czytnikiem kodów.

Korzyści gwarantowane przez SmartKolektor:

 • eliminacja błędów, które mogą wystąpić przy ręcznym wprowadzaniu informacji,
 • mniejsza liczba zwrotów spowodowanych błędną kompletacją,
 • przyspieszenie identyfikacji towarów: odczyt kodu kreskowego trwa zaledwie ułamki sekund, ręczne przepisanie może zając nawet pół minuty,
 • oszczędność pieniędzy wydanych na oprogramowanie: program integruje się z oprogramowaniem, które jest już wykorzystywane przez organizację,
 • weryfikacja zgodności dokumentów ze stanem magazynowym.
Szybki kontakt 22 632 07 93 altarex|altarex.com.pl| |altarex|altarex.com.pl